Digital teknologi som skaper økt verdi

Hva er Digital Innlandet?

Digital Innlandet er et nettverk bestående av IKT- og kunnskapsbedrifter som på
ulike måter jobber med innovasjon, utvikling og digitale løsninger.

 

Digital Innlandet skal gjøre det enkelt for andre å få tilgang til den kunnskapen og det nettverket de trenger for å kunne utnytte de mulighetene digital utvikling gir. For å lykkes med det må vi tenke nytt og samhandle på tvers av bedrifter og bransjer. For morgendagens løsninger utvikles best gjennom samarbeid.

 

Har du lyst til å samarbeide med oss?

Nettverk

Et nettverk bestående av små og store bedrifter med ulike fortrinn og utfordringer, gir gode muligheter til å lære av hverandre.

 

Som deltager i Digital Innlandet  får du tilgang til nettverksaktiviteter og møteplasser som gir en unik mulighet til å knytte kontakter med potensielle kunder og samarbeidspartnere.

 

Fagforum

Fagforum er møteplasser for deling, læring, relasjonsbygging og utvikling av felles prosjekter. Fagforum er åpne arrangement på tvers av bransjer og sektorer som alle kan delta på. 

 

Fagforumene skal gi kompetanseløft som kommer de ansatte til gode, samt øke virksomhetenes konkurransekraft. 

 

Inkubator

Som deltager i Digital Innlandet får du tilgang til dyktige inkubatorrådgivere hos Total Innovation og Klosser Innovasjon. Inkubatorene bistår ambisiøse entreprenører med å skape nye produkter og tjenester raskere og bedre. De bistår også etablerte bedrifter med å realisere sine innovasjonsprosjekter, som gir bedriftene økt vekst og større konkurransekraft.

Bli en del av nettverket Digital Innlandet

Som deltager i nettverket er du med å utvikle egen og andres virksomhet.
Sammen skaper vi morgendagens løsninger.

 

Bli med i nettverket

Samarbeidspartnere